top of page

A SYSTEM OF SYSTEM FOR

INFORMATION & VISUALIZATION

Home Del 2 Black & logo.png

Gränslös information.

Obegränsade möjligheter.

Det finns en virtuell värld bestående av information från den fysiska världen. En värld där gränslös information skapar gränslösa möjligheter.

 

En värld som är sammankopplad av radiovågor och fiberoptiska kablar där gränslös information förbättrar liv, omdefinierar affärer, skapar trygghet och banar väg för en hållbar framtid.

 

Den här virtuella världen är ”informationsplaneten”.

Vad är informationsplaneten?

PLAY-OUT’s informationsplaneten består av flera system och tjänster som samlar in information, lagrar information, bearbetar information, distribuerar information, publicerar information, delar information, kontrollerar information och möjliggör informationssamarbete.

 

Systemet använder en decentraliserad Edge Micro Cloud-teknik för en mer effektiv, kostnadsbesparing, låg latens och en säker informationsprocess.

Parallel Lines

Ett system av system för information & visualisering

Information Transfer

Information Storage

Information Collection

Information Processing

Information Collaboration

Information Sharing

Information Publishing

Information Feedback

Home Del 4 black .png

EDGE MICRO CLOUD

VISUALISERING
&
ÖVERVAKNING

INFORMATIONSKÄLLA

Decentraliserad Edge Micro Cloud-teknik för ett mer effektivt system

1. INFORMATIONSKÄLLA

Varje informationskälla skickar sin information till PLAY-OUT Stream Engine

 

2. EDGE MICRO CLOUD

PLAY-OUT Stream Engine samlar in information, övervakar, analyserar och visualiserar. Förutbestämda regler, börvärden och scenarier avgör vad som kommer att hända. Vid en incident eller avvikelse åtgärdar systemet automatiskt och meddelar användaren om aktuell avvikelse.

 

Från PLAY-OUT Stream Engine distribueras och publicerats information vidare till anslutna globala externa enheter.

3. VISUALISERING & ÖVERVAKNING

Alla informationskällor visualiseras och övervakas i realtid. Vid en incident eller avvikelse larmar systemet omedelbart och användaren kan utföra en fjärråtgärd

Utnyttja informationen för att ta förstå och ta bättre beslut.

Gör data

till information

Få förståelse

av information

Distribuera & publicera

informationen

Svara & ta beslut

från information

Home Del 5 PLAY-OUT Harnessing information.png

Virtuellt kontrollrum
möjliggör digital ryggrad

Genom att koppla ihop all information, kontrollrum och system till ett gemensamt virtuellt

kontrollrum kan olika samhällstjänster samarbeta på ett helt nytt sätt genom utbyte av information.

 

Vid kriser kan beslutfattare få en snabbt lägesbild av olika händelseförlopp och basera sina beslut på uppdaterad fakta från alla samhällsystem samtidigt, effektivt fördela resurser och ge korrekt och aktuell information till media och medborgare.

Med det virtuella kontrollrummet möjliggörs en styrningsmodell på flera nivåer som banar väg för den digitala ryggraden där olika samhällstjänster och den privata sektorn kan samarbeta på ett helt nytt sätt.

 

Genom en ökad samverkan och informationsdelning kan vi öka samhällets resiliens. Vilket är dess förmåga att förutse, tåla och återhämta sig från oförutsägande händelser.

Det värde skapande flödet

För alla industrier är affärsnytta med en gemensam lägesbild och överblick i realtid den samma. Att skapa ett värde skapande flöde.

 

Med PLAY-OUT’s informationsplaneten kan flera affärs kritiska beslut minimeras som bäddar för en bättre process:

 

 • Minimerad risk för missförstånd och felaktiga beslut – från projektutveckling till drift

 • Förbättrad samverkan mellan interna och externa aktörer

 • Ökad operativ effektivitet och produktivitet

 • Optimerad användning av resurser

 • Kostnadseffektivt underhåll

 • Effektiv och kvalitetssäkrad informationsinhämtning – från fält till konto

Gränslös information.

Obegränsade möjligheter.

PLAY-OUT’s informationsplaneten skapar nya möjligheter för en digital infrastruktur. Ett system av system som möjliggör informationshantering  och som skapar en digital brygga mellan människa och maskin. Redo att möta nya behov och möjligheter för information och visualisering.

 

PLAY-OUT’s informationsplaneten är ett komplett modulsystem med olika SaaS tjänster. Skapat  för att skapa flexibla affärskritiska informationslösningar för industrier.

 

 • PLAY-OUT: Information System

 • PLAY-OUT: Visualization System

 • PLAY-OUT: Content Management System

 • PLAY-OUT: Sharing & Collaboration System

 • PLAY-OUT: Control & Monitoring System

 • PLAY-OUT: Display Management System

 • PLAY-OUT: User & Asset Management System

 • PLAY-OUT: Information Storage & Format System

 • PLAY-OUT: IP Communication Signal Server

 • PLAY-OUT: Meeting & Streaming Server

 • PLAY-OUT: Stream Engine Client SW for information & machine visualization

 • PLAY-OUT: Display Engine Client SW for information & display visualization

Ikon informationsplanetent 260124.png

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page