top of page

Smarta paketerade lösningar

IoT Control 3D Multi.png

PLAY-OUT's produkter säljs som en prenumerationstjänst direkt till slutkund eller via återförsäljare. En kommersiell SaaS produkt förpackad som en molntjänst.

 

Våra paketlösningar ger låga kostnader, snabb integration och att man kan växa med lösningen.

Snedställda_bilder12.png
PLAY-OUT Converter Front.png

STREAM MACHINE PC

Stream Machine maskin pc visualisering är en paketerad SaaS tjänst för att synliggöra en maskins PC gränssnittet i realtid, AI övervaka och Tele OP via edge server och molntjänsten Master Control.  I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

Funktioner:  Maskin visualisering , AI övervakning, bildanalys, larm Tele OP på distans

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC och PLAY-OUT Converter.

Snedställda_bilder6.png
HMI Panel.png

STREAM VNC & HTTP WEB SERVER

Stream Machine VNC & HTTP WEB SERVER visualisering är en paketerad SaaS tjänst för att synliggöra en HMI panel eller en WEB Servers gränssnittet i realtid, AI övervaka och Tele OP via edge server och molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

Funktioner:  Maskin visualisering , AI övervakning, bildanalys, larm Tele OP på distans

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC

Snedställda_bilder4.png
ifm io 3d 2.png

STREAM SENSOR IFM GATEWAY

Stream Machine IFM Gateway är en paketerad SaaS tjänst för att avläsa IFM sensor data i realtid, visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och i molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  Avläsning av IFM sensorer, AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

IFM Gateway samt 1-8 st IFM sensorer

Snedställda_bilder5.png
hwg 2.png

STREAM SENSOR – MBUS
ELÖVERVAKNING

Stream Machine MBUS är en paketerad SaaS tjänst för att el övervakning via MBUS mätare i realtid, visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och i molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  el övervakning via MBUS mätare, AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

HwG MBUS Gateway, Elmätare, Elringar

Snedställda_bilder8.png
Webcam.png
Stream CAm Flow Meter Gasklocka_.png

STREAM CAMERA - FLOW METER

Stream Machine Camera - Flow Meter är en paketerad SaaS tjänst för att avläsning av analog mätare via kamera för att  visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  Avläsning av analog mätare via kamera , AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

USB Kamera, Kamera Stativ

Snedställda_bilder2.png
ME FX5U-32M_open skugga.png

STREAM PLC

Stream Machine PLC är en paketerad SaaS tjänst för att läsa av Mitsubishi Electric PLC enhetsregister via CSV fil i realtid visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och i molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  Avläsning av PLC enhetsregister via CSV

Water SCADA, Widget SCADA, Image SCAD

IFM sensorer, AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

Mitsubishi Electric FX5 PLC

Snedställda_bilder1.png
Webcam.png
XVC4_7769_CPODA2016002_1500x1500 transpa

STREAM CAMERA - TOWER LIGHT

Stream Machine Camera - Tower Light är en paketerad SaaS tjänst för avläsning av en maskins signal torn via kamera för att  visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  Avläsning av signal torn via kamera , AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

USB Kamera, Kamera Stativ

Snedställda_bilder9.png
Spec_Ivy_Ver06_EG-7.png

STREAM SENSOR – SURVEILLANCE

Stream Machine Surveillance är en paketerad SaaS tjänst för att läsa av sensorer som värme, vibration, ljusstyrka, filter fläktstyrning, relästyrning i realtid visualisera och AI övervaka datavärden i edge server och i molntjänsten Master Control. I paketeringen ingår molntjänsten Master Control, Stream Machine Edge Server. Priserna inkluderar 24/7 MS Azure molntjänstdrift och standardstöd. Hyresperiod 36 månader.

 

Funktioner:  Övervakning, Larm, Ljus, Fläkt, Filter, Fuktighet, Temp, Chock, Dörr, Rörelse, Relä lågspänning, AI övervakning, larm

 

Tillkommer hårdvara: Stream Machine Edge PC,

IVY Surveillance Card

bottom of page