top of page

Om oss

PLAY-OUT är ett produktbolag med ett unikt Information & Visualiseringssystem för industrier, fastighetsägare, offentlig sektor, civilt & militärt försvar. Systemet ökar kundens förmåga att snabbt upptäcka problem, dirigera om resurser, undvika kostsamma stillestånd samt minska risken för skador på utrustning eller personal.

Med PLAY-OUT Information & Visualization system är det möjligt att övervaka och styra resurser som maskiner, fordon, produktionsplatser, få en överblick i realtid, korrigera avvikelser, samarbete mellan användare och fjärrstyra resurserna från var som helst i världen, med högsta säkerhet och krypterad datakommunikation.

Vår lösning gör det möjligt att gå från en lokal digitalisering till en global digitalisering, vilket innebär att du kan övervaka, fixa och styra digitaliseringsprocessen och därmed skapa en övergripande global nivå i din värdeskapande process.

Vi är uppfunna i Sverige och är ”Made in Sweden”. Vi har en egen utvecklad, kommersialiserad, proprietär mjukvaruarkitektur med en egen innovativ Edge Micro Cloud teknik som gör oss helt oberoende av andra mjukvaruleverantörer. Vi erbjuder även On-premises där plattformen med appar körs helt i kundens egen IT-struktur.

PLAY-OUT Information & Visualization System ger slutkunden en framtidssäker lösning som är flexibel, kostnadseffektiv, oberoende av andra teknologier eller egna lösningar, öppen för andra system, skalbar för att växa med kundernas behov.

Vår historia

Resan började 2005 tillsammans med ett av världens största industriföretag. Vi fick ett uppdrag att bygga en lösning som blev grundstommen till vår teknologi och plattform. Vår lösningsarkitektur skulle uppfylla fyra kriterier; standard, flexibel, skalbar och repeterbar.  

En Industri Standard som långsiktigt finns att tillgå, byggda på standard teknologi. Olika mjukvarumoduler för att vara kunna vara flexibel och möta kundens önskemål. En skalbar lösning som gör det möjligt för kunden att växa efter behov. Repeterbar för att minimera utvecklings- och projektkostnader.   

 

Dessa kriterier blev grundstommen till vår edge- och cloud teknologi. Ett unikt Information & Visualiseringssystem som gör det möjligt för alla industrier att digitalisera sin process och skapa virtuella saker av fysiska saker. och att lösa integrationen mellan den fysiska världen och den virtuella världen.

bottom of page