top of page

Gör det fysiska kontrollrummet till

ett virtuellt kontrollrum

Det Virtuella Kontrollrummet

Alla existerande och fysiska kontrollrum har ett gemensamt problem. De är lokala kontrollrum med lokala system. De existerar i lokala nätverk och använder lokala informationskällor. På det sätt som alla dessa fysiska kontrollrum är uppsatta är det omöjligt att överblicka och kontrollera dessa kontrollrum och system på distans eftersom de är fysisk separerade från varandra och inte kan dela informationen mellan sig.

 

Genom att koppla ihop alla de fysiska kontroll rummen, systemen och informationskällor till ett gemensamt och distribuerat virtuellt kontrollrum så öppnas oändliga möjligheter. Att dela och intrigera i samma system och samma informationskällor. Om ett larm går kan en operatör dels stänga av det berörda lokala  systemet men också kontakta personal för de andra systemen som indirekt berörs.

 

Med det virtuella kontroll rummet ökar samverkan och informationsdelning och därmed kan vi öka kommunikationsprocessens resiliens. Vilket är dess förmåga att förutse, tåla och återhämta sig från oförutsägande händelser.

Övervakningsrum

Virtuellt kontrollrum
möjliggör digital ryggrad

Genom att koppla ihop all information, kontrollrum och system till ett gemensamt virtuellt

kontrollrum kan olika samhällstjänster samarbeta på ett helt nytt sätt genom utbyte av information.

 

Vid kriser kan beslutfattare få en snabbt lägesbild av olika händelseförlopp och basera sina beslut på uppdaterad fakta från alla samhällsystem samtidigt, effektivt fördela resurser och ge korrekt och aktuell information till media och medborgare.

Med det virtuella kontrollrummet möjliggörs en styrningsmodell på flera nivåer som banar väg för den digitala ryggraden där olika samhällstjänster och den privata sektorn kan samarbeta på ett helt nytt sätt.

 

Genom en ökad samverkan och informationsdelning kan vi öka samhällets resiliens. Vilket är dess förmåga att förutse, tåla och återhämta sig från oförutsägande händelser.

Så funkar det

Det virtuellt kontrollrummet består av en gemensam digital canvas yta där inkommande information  visualiseras och realtids distribueras till anslutna kontrollrum, arbetsstationerna eller mobila enheter.

 

Användare kan addera information i realtid till ytan, flytta, skala media objekt som finns i ytan. Alla förändringar visas omedelbart i alla inkopplade skärmar vart än åskådaren befinner sig världen.

 

Det virtuellt kontrollrummet har olika nivåer för styrningsmodeller för inkommande informationskällor samt förbestämda nivåer och styrningsmodeller för vilken typ av utgående informationsytor som distribueras vidare till skärmar.

Varje decentraliserade virtuellt kontrollrum är sitt eget microcloud med egen topologi vilket innebär att informationsströmmar kan strömma mellan olika virtuellt kontrollrum. Exempelvis kan man distribuera lokala IP kameror eller lokala informationskällor mellan olika virtuella kontrollrum.

 

Det virtuellt kontrollrummet är ett ”cross network” system som möjliggör publika eller privata nätverkslösningar via mobil eller fiber som kan mixas med varandra i principen ”cross network”.

 

Det virtuellt kontrollrummet har stöd för ”any device”. vilket innebär att alla typer av informationskällor eller informationsskärmar stöds av principen ”any device”.

Control room Poppy Visualizer

Tänk nytt och annorlunda

Det är enkelt att komma åt PLAY-OUT's Virtual Control Room. Allt som behövs är en dator med en internetanslutning och behörighet.

 

Inga krångliga applikationer behövs installeras. Användaren loggar in via sin webbläsare och kommer direkt åt tjänsten, ser direkt status via lägets interface bilden, kan påverka innehållet genom att enkelt intrigera med informationsströmmarna. Lösningen möjliggör flera samtidiga användare, på olika platser i världen, som kan dela samma arbetsfönster och information strömmar.

 

PLAY-OUT's Virtual Control Room är en flexibel lösning som skapar ett nytt funktionellt arbetssätt.

Lösningen är skalbar med en mångsidig display teknik som stöder allt från enskilda skärmar till videoväggar i alla storlekar och kan enkelt utökas allt efter behov.

Förvandla gamla fysiska kontrollrum till virtuella kontrollrum

LOCAL SITE: PHYSICAL CONTROL ROOM

EDGE MICRO CLOUD

GLOBAL SITE: VIRTUAL CONTROL ROOM

PLAY-OUT’s CONVERTER ansluts till de fysiska kontrollrumsdisplayerna och speglar kontrollrummets displaysignal till PLAY-OUT’s STREAM ENGINE.

PLAY-OUT's STREAM ENGINE omvandlare kontrollrummets displaysignaler till en video stream som  distribueras till de globala virtuella kontrollrummen.

Det lokala fysiska kontrollrummet visualiseras och övervakas i realtid. I händelse av en incident larmar det fysiska systemet omedelbart det virtuella kontrollrummet, så att den globala användaren kan utföra en fjärråtgärd i det fysiska kontrollrummet.

Funktioner 

  • Snabb system Integration 

  • Säker KVM-kontroll med flera användare

  • Molntjänst med fler användare samtidigt 

  • Säkerhet skyddar känslig information från manipulation, skadlig programvara och virus

  • Dra och släpp enkelhet

  • Mixade uppkopplingar och nätverksstrukturer

  • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

  • Anpassningsbar dashboard för medieströmmar

  • PLAY-OUT edge baserad mediaserver möjliggör ip-streaming från lokalt till globalt ip-kamerastreaming i lokal media server

Serverrum
bottom of page