top of page

Gör det fysiska kontrollrummet till

ett gemensamt

virtuellt kontrollrum

Det Virtuella Kontrollrummet

Alla existerande och fysiska kontrollrummen har ett gemensamt problem. De är lokala kontrollrum med lokala system. De existerar i lokala nätverk och använder lokala informationskällor. På det sätt som alla dessa fysiska kontrollrum är uppsatta är det omöjligt att överblicka och kontrollera dessa kontrollrum och system på distans eftersom de är fysisk separerade från varandra och inte kan dela informationen mellan sig.

 

Genom att koppla ihop alla de fysiska kontroll rummen, systemen och informationskällor till ett gemensamt och distribuerat virtuellt kontrollrum så öppnas oändliga möjligheter. Att dela och intrigera i samma system och samma informationskällor. Om ett larm går kan en operatör dels stänga av det berörda lokala  systemet men också kontakta personal för de andra systemen som indirekt berörs.

 

Med det virtuella kontroll rummet ökar samverkan och informationsdelning och därmed kan vi öka kommunikationsprocessens resiliens. Vilket är dess förmåga att förutse, tåla och återhämta sig från oförutsägande händelser.

Övervakningsrum
Control room Poppy Visualizer

Mer än bara övervakning

PLAY-OUT's Virtual Control Room är en skalbar, mångsidig display teknik som stöder allt från enskilda skärmar till videoväggar i alla storlekar och kan enkelt utökas allt efter behov.

Med vår virtuella display teknik blir det möjligt att använda att alla typer av informationsströmmar som kan visas, delas, bearbetas och kontrolleras. 

 

Tänk nytt och annorlunda

Det är enkelt att komma åt PLAY-OUT's Virtual Control Room tjänsten.  Allt som som behövs är en dator med en internetanslutning och behörighet.

 

Inga krånglia applikationer behövs installeras. Användaren loggar in via sin webbläsare och kommmer direkt åt tjänsten, ser direkt status via lägetsinterfacebilden, kan påverka innehållet genom att enkelt intrigera med informationsströmmarna. Lösningen möjliggör flera samtidiga användare,  på olika platser i världen,  som kan dela samma arbetsfönster och informationströmmar.

 

PLAY-OUT's Virtual Control Room är en flexibel lösning som skapar ett nytt funktionelt arbetsätt. 

Control room Poppy Visualizer

Förvandla gamla fysiska kontrollrum till virtuella kontrollrum

LOCAL SITE: PHYSICAL CONTROL ROOM

EDGE MICRO CLOUD

GLOBAL SITE: VIRTUAL CONTROL ROOM

PLAY-OUT’s CONVERTER ansluts till de fysiska kontrollrumsdisplayerna och speglar kontrollrummets displaysignal till PLAY-OUT’s STREAM ENGINE.

PLAY-OUT's STREAM ENGINE omvandlare kontrollrummets displaysignaler till en video stream som  distribueras till de globala virtuella kontrollrummen.

Det lokala fysiska kontrollrummet visualiseras och övervakas i realtid. I händelse av en incident larmar det fysiska systemet omedelbart det virtuella kontrollrummet, så att den globala användaren kan utföra en fjärråtgärd i det fysiska kontrollrummet.

Poppy IoT

Molnbaserad tjänst

Med det virtuella kontroll rummet ökar samverkan och informationsdelning och därmed kan vi öka kommunikationsprocessens resiliens.

PLAY-OUT's Virtual Control Room är en moln-baserad tjänst, vilket möjliggör effektivare samarbete på lokal, nationell- eller global nivå.

Funktioner 

  • Snabb system Integration 

  • Säker KVM-kontroll med flera användare

  • Molntjänst med fler användare samtidigt 

  • Säkerhet skyddar känslig information från manipulation, skadlig programvara och virus

  • Dra och släpp enkelhet

  • Mixade uppkopplingar och nätverksstrukturer

  • Kartvyer och visualisering av larm från zoner

  • Anpassningsbar dashboard för medieströmmar

  • PLAY-OUT edge baserad mediaserver möjliggör ip-streaming från lokalt till globalt ip-kamerastreaming i lokal media server

Control room Poppy Visualizer
bottom of page